-6°C bezchmurnie

Park w Twierdzy Modlin otrzyma drugie dofinansowanie!

| Gdzie: Park Miejski w Twierdzy Modlin

Pod koniec października ogłoszono wyniki konkursu na projekty wspierające turystykę, gdzie miasto Nowy Dwór Mazowiecki znalazło się w gronie 14 wniosków skierowanych do dofinansowania spośród 97 złożonych projektów.

W środę - 5 listopada br. pojawiła się lista rankingowa projektów, które mają wesprzeć działania o charakterze kulturalnym i także tym razem znaleźliśmy się w gronie zwycięzców, zajmując wysokie 4 miejsce spośród aż 130 złożonych wniosków.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jako jedno z nielicznych podmiotów otrzyma dofinansowanie unijne z dwóch konkursów tj. z Działania 6.1 Kultura i Działania 6.2 Turystyka, które w jednakowym czasie ogłosiła w maju tego roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Udało się to jeszcze tylko jednemu samorządowi w województwie mazowieckim a warto podkreślić, że na składanie wniosków o dofinansowanie był niecały miesiąc.

Podobnie jak pierwszy projekt, który otrzymał dofinansowanie także drugi pt. „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej” skierowany jest na rewitalizację historycznego parku w Twierdzy Modlin znajdującego się na terenie w całości objętym prawną ochroną konserwatorską. Oba projekty kompleksowo się uzupełniają.

Przyznanie dofinansowania potwierdza tym samym, że niezależni członkowie Komisji Konkursowej oceniający wnioski w dwóch konkursach z uznaniem podeszli do idei utworzenia Parku Trzech Kultur, który przybliży wkład trzech narodów (Francuzów, Rosjan i Polaków) w dziedzictwo kulturowe Twierdzy Modlin - perły architektury obronnej.

Opatrzenie terenu parkowego nazwą Park Trzech Kultur zostało dokładnie uzasadnione we wniosku o dofinansowanie i dokumentach stanowiących integralną część wniosku. Twierdza Modlin jest międzynarodowym pomnikiem architektury obronnej, tworzy ją wielokrotnie rozbudowywany zespół umocnień zawierający w sobie elementy fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej i polskiej. Twierdza Modlin stanowi wytwór i działanie kolejno trzech narodów - Francuzów, Rosjan i Polaków - i należy do kategorii kultury symbolicznej, mającej wyjątkową, powszechną wartość dla tych narodów, czego najlepszym dowodem jest objęcie stworzenia Parku Trzech Kultur honorowym patronatem przez ambasadora Federacji Rosyjskiej i pozytywne odniesienie się do tej idei przez ambasadę francuską (czekamy na pisemne potwierdzenie patronatu). Nazwa jaką zaproponowano ma za zadanie przypomnieć początki budowy Twierdzy, jej późniejszą rozbudowę i dzieje obecnym i przyszłym pokoleniom mieszkańców i turystów.

 

Do zadań jakie zostały zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu z Działania 6.1 Kultura należą:

• prace remontowo modernizacyjne otoczenia pomnika Obrońców Modlina,

• prace remontowo modernizacyjne sceny parkowej,

• remont i modernizacja pod kątem historycznego układu alei parkowych prowadzących do pomnika Obrońców Modlina (w tym monumentalna Aleja Modrzewi),

• umiejscowienie elementów małej architektury w przestrzeni parkowej (ławki, kosze na śmieci),

• modernizacja oświetlenia (lampy wraz z siecią elektryczną),

• instalacja kamer mobilnych jako zabezpieczenie przed dewastacją parku i zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom,

• uzupełnienie ekspozycji plenerowej historycznego sprzętu militarnego, przy Centrum Informacji Turystycznej i Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin.

Jako efekt realizacji projektu będą organizowane cyklicznie w przestrzeni parkowej imprezy kulturalne:

• Historia Europy w sercu Polski – prezentacja dorobku kultur związanych z Twierdzą Modlin,

• Europejskie Dni Dziedzictwa,

• Obchody „Kampanii wrześniowej 1939 r. – obrona Twierdzy Modlin”.

 

Realizacja projektów będzie trwała do 30 czerwca 2015 r. Wtedy też zakończą się prace modernizacyjne przy parku, jednak działania o charakterze kulturalnym i turystycznym będą kontynuowane także po zakończeniu realizacji projektów.

Projekty współfinansowane będą przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


 

Park w Twierdzy Modlin otrzyma drugie dofinansowanie! komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na e-nowydwor.pl